Váhové údaje

MONTYHO VÁHA OD TRINÁSTICH TÝŽDŇOV (váha v novom domove)

30.7.08 - 30 kg
1.7.08 - 25 kg
31.5.08 - 20 kg
7.5.08 - 16,2 kg  
30.4.08 - 15,3 kg
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

MONTY AKO ŠTENIATKO DO TROCH MESIACOV 

Váhová tabuľka 1.

 

  Pôr. váha 7. deň 14. deň 21. deň 28. deň 35. deň
Váha  630 1050 1480 2040 3060 4400

 

 

 Denné prírastky 1.

 

  1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň 5. týždeň  
Denný prír. 60g 62g 80g 146g 191g  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Váhová tabuľka 2.

 

  42. deň 49. deň 56. deň 63. deň
Váha 5800 6800  8800  10 300 

 

 

Denné prírastky 2.

 

  6. týždeň 7. týždeň 8. týždeň 9. týždeň
Denný prír. 200g 143g 286g  214g 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Váhová tabuľka 3.

 

  70. deň 77. deň 84. deň  
Váha 11 600  13 300    

 

 

Denné prírastky 3.

 

  10. týždeň 11. týždeň 12. týždeň  
Denný prír. 186g  243g