V tejto rubrike sa môžte dočítať o akciách, na ktorých sme buď boli, alebo sa ešte chystáme.