Tu si môžte pozrieť výstavy, ktoré Monty absolvoval, či už s úspechom alebo nie.

Výstavy, ktoré Monty absolvoval v danom veku si môžte pozrieť keď kliknete hore vpravo na danú triedu.

 

 

Plánujeme

Ešte sa nevie :))